Hygrotermisk oppførsel av grønne omvendte tak

Post Reply
Kristina F. Olsen
WUFI User
WUFI User
Posts: 2
Joined: Thu May 07, 2020 11:59 pm -1100

Hygrotermisk oppførsel av grønne omvendte tak

Post by Kristina F. Olsen »

Hei!

Jeg skal simulere grønne, omvendte kompakte tak i forbindelse med masteroppgaven, og lurte på hvilke erfaringer folk har rundt dette?

Det skal simuleres for Oslo, Bergen og Trondheim ved bruk av eksplisitt strålingsbalanse, for å ta hensyn til overkjøling om natten. Jeg ser at disse stedene ikke har atmosfærisk motstråling, men at det likevel er en sum total atm. motstråling, som gjør at jeg likevel kan ta hensyn til dette.

Jeg har brukt optigreen sine materialer og WUFI katalogen "Guideline for the calculation of extensive green roofs", som er basert på feltmålinger og simuleringen. Jeg har gått for løsning "Optigreen-System Nature Roof Solution1". Formålet med simuleringen er å se på fuktopptaket i plastisolasjonen iløpet av 10 år.

Grunnet mange tynne sjikt (separasjonsjikt mellom vekstlag og drenering (filter mat) , separasjonsjikt mellom drenering og XPS (separation mat), vannfilm under XPS osv., tror jeg at disse gir meg en god del konvergeringsfeil (rundt 1000), samt en ubalanse i massetransporten. Har klart å redusere dem ved å gå opp i grid størrelse lik 500. Hva annet kan jeg gjøre? Kan jeg ta de to førstnevnte sjiktene bort, eller vil dette gi for store utslag i simuleringen? Jeg ønsker jo så tilnærmet samme scenario som i en reell situasjon.

Takk på forhånd for svar!
Kristina Fjeldstad Olsen
Post Reply